Tag: bảng hiệu beauty

Bảng hiệu quảng cáo Alu - Lê Quyền Beauty

Bảng hiệu nền alu, chữ alu uốn nổi bằng mica có đèn hắc chân Lê Quyền Beauty

12/01/2022 2 năm trước

2 năm trước

Học 3ds Max, Vray và Photoshop trong diễn họa 3d kiến trúc nội ngoại thất

Bạn là sinh viên, người mới ra trường ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng có nhu cầu diễn hoạ, học thiết kế, Bạn cần sử dụng 3ds Max, Vray, Photoshop trong việc thiết kế nội thất, bản vẽ, Bạn muốn chuẩn hoá và nâng cao tay nghề diễn hoạ , Bạn muốn tìm một khoá học 3D Max online phù hợp?

02/08/2021 2 năm trước

2 năm trước