Tag: forex

Áp dụng Volume Spikes and Dips trong giao dịch Forex

Trong quá trình thị trường hoạt động, có đôi lúc khối lượng giao dịch tăng lên một cách đột biến, hoặc giảm xuống đột ngột so với những phiên trước và sau đó. Trạng thái này được gọi là Volume spikes and dips (tạm dịch là khối lượng đạt đỉnh và chìm sâu). Đối với những nhà giao dịch sử dụng phương pháp phân tích khối lượng, các trạng thái này có thể có ý nghĩa rất lớn trong việc xác nhận trạng thái của thị trường hiện tại.

28/08/2021 2 năm trước

2 năm trước

Công thức nước ép tốt cho sức khoẻ

Các loại nước ép tốt cho sức khoẻ, quà tặng từ thiên nhiên

30/07/2021 2 năm trước

2 năm trước