Tag: cách khai thác bitcoin

Cách hoạt động của hoạt động khai thác Bitcoin

Bitcoin được phát hiện thay vì in ra. Máy tính trên khắp thế giới “khai thác” tiền xu bằng cách cạnh tranh với nhau.

28/09/2021 2 năm trước

2 năm trước

Robot AI: Đa cấp lừa đảo thời 4.0

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép trên mạng internet. Song, đến nay nó vẫn tồn tại mạnh mẽ và chuyển biến sang nhiều cách thức khác nhau, với mục đích đánh vào lòng tham của con người để lừa tiền.

30/07/2021 2 năm trước

2 năm trước