Tag: cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred stock) là gì? Các loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi (tiếng Anh: Preferred stock) là một loại chứng khoán có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Khác với cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đã có rất loại để các cổ đông có thể lựa chọn.

18/08/2021 2 năm trước

2 năm trước

Những mẹo về nấu ăn

Những mẹo bỏ túi cho các mẹ thường xuyên nấu ăn cho gia đình

29/07/2021 2 năm trước

2 năm trước