Tag: coin

Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng “Chỉ số chấp nhận tiền mã hoá toàn cầu 2021”

Theo báo cáo từ Chainalysis thì việc chấp nhận tiền mã hoá trên toàn thế giới đã tăng đến 880%. Các nền tảng giao dịch p2p đã thúc đẩy việc sử dụng tiền mã hoá ở các nền kinh tế mới nổi. Trong đó, Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan là các quốc gia dẫn đầu danh sách.

29/09/2021 2 năm trước

2 năm trước

Robot AI: Đa cấp lừa đảo thời 4.0

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép trên mạng internet. Song, đến nay nó vẫn tồn tại mạnh mẽ và chuyển biến sang nhiều cách thức khác nhau, với mục đích đánh vào lòng tham của con người để lừa tiền.

30/07/2021 2 năm trước

2 năm trước