Các khái niệm trong forex

Áp dụng Volume Spikes and Dips trong giao dịch Forex

Trong quá trình thị trường hoạt động, có đôi lúc khối lượng giao dịch tăng lên một cách đột biến, hoặc giảm xuống đột ngột so với những phiên trước và sau đó. Trạng thái này được gọi là Volume spikes and dips (tạm dịch là khối lượng đạt đỉnh và chìm sâu). Đối với những nhà giao dịch sử dụng phương pháp phân tích khối lượng, các trạng thái này có thể có ý nghĩa rất lớn trong việc xác nhận trạng thái của thị trường hiện tại.

28-08-2021 2 Năm trước

504

Forex là gì ? Các kiến thức cơ bản về Forex

Forex (FX) hay ngoại hối là thị trường mua và bán tiền tệ của các quốc gia khác nhau. Forex là một trong những thị trường tài chính toàn cầu lớn nhất để giao dịch các loại tiền tệ khác nhau.

06-06-2021 3 Năm trước

480