Danh sách các trang nghiên cứu tiền điện tử và tài nguyên dự án

Trong các thị trường chứng khoán truyền thống, các nhà phân tích và nhà nghiên cứu có quyền truy cập vào các công cụ chính thức như Bloomberg Terminal, Factset hoặc SNL Financial để tìm kiếm và nghiên cứu các thông tin họ cần một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, trong thị trường điện tử, các công cụ nghiên cứu được phân phối một cách phân tán, không có sự đồng nhất cụ thể, từ đó gây khó khăn trong việc tra cứu.

Là các nhà nghiên cứu và phân tích trong ngành công nghiệp tiền điện tử, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều báo cáo hoặc bài phân tích về nhiều chủ đề thú vị khác nhau thường được xuất bản mà không cung cấp các nguồn của những thông tin trong bài viết.

Trong một lĩnh vực mà khẩu hiệu “Hãy thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR)” được lặp đi lặp lại liên tục, thì thật đáng ngạc nhiên khi nhiều người cực kỳ bảo vệ nguồn dữ liệu của họ.

Cho dù bạn là nhà đầu tư, nhà báo hay một người đam mê tiền điện tử, bạn nên dành một ít thời gian để tìm kiếm các công cụ và dành nhiều thời gian để sử dụng chúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi tổng hợp một danh sách các tài nguyên và công cụ mà chúng tôi thấy có giá trị trong quá trình nghiên cứu của mình.

Bitcoin

 • 1ML: Một nền tảng phân tích và tìm kiếm Lightning Network
 • All-Time Bitcoin Price Chart: Cung cấp lịch sử giá Bitcoin toàn diện, từ thời kỳ đầu đến  hiện tại
 • Anduck: Biểu đồ phí và giao dịch Bitcoin, cung cấp hình ảnh về phí và giao dịch hiện tại trên Bitcoin
 • Bitcoin Charts: Cung cấp biểu đồ cho hai số liệu gồm Never Look Back Price và Power Law Corridor
 • Bitcoin Difficulty Estimator: Cung cấp các tính toán và ước tính về những thay đổi trong độ khó khi khai thác Bitcoin
 • Bitcoin Futures Premium data: Phân tích thị trường Bitcoin Futures; bao gồm việc phân tích về thị phần, phí bảo hiểm, lãi suất mở, khối lượng – cho cả oshore, sàn niêm yết, thanh toán bằng tiền mặt và có thể giao hàng.
 • Bitcoin HODL Waves: realcap weighted: Cung cấp hình ảnh trực quan về Bitcoin HODL Waves được tính theo giới hạn thực tế
 • Bitcoin KPIs: Cung cấp biểu đồ và dữ liệu về các điểm dữ liệu Bitcoin khác nhau bao gồm bảo mật, không gian khối và quyền riêng tư
 • Bitcoin Network Graphs: Cung cấp các biểu đồ chi tiết về hashrate, độ khó, tốc độ tính toán và các block version của mạng Bitcoin
 • Bitcoin Visuals: Cung cấp trực quan hóa dữ liệu cho blockchain Bitcoin, Lightning Network và thị trường Bitcoin
 • Bitcoin Optech Dashboard: cung cấp dữ liệu (Batching, consolidation, RBF Signaling,…) của blockchain Bitcoin
 • Bitcoin Trade Volume: cung cấp khối lượng giao dịch Bitcoin cho 10 sàn giao dịch được xác định bởi Bitwise Investments
 • Bitcoincharts: Cung cấp dữ liệu tài chính và kỹ thuật liên quan đến mạng Bitcoin
 • Bitmex XBTUSD Open Interest and Open Value: Cung cấp Lãi suất mở XBT, Giá trị mở và khối lượng bitcoin trên BitMEX
 • Bitnodes: Cung cấp bản đồ của tất cả các nút có thể truy cập trên mạng Bitcoin
 • Bitaps: là một trình khám phá (explorer) khối Bitcoin với phân phối địa chỉ
 • Blockchain: là một công cụ khám phá blockchain Bitcoin, cung cấp số liệu thống kê, biểu đồ, download dữ liệu và API Bitcoin
 • Blockstream.info: Là một Blockchain Bitcoin và trình khám phá (explorer) Liquid Sidechain
 • Casa Lightning Explorer: Là một Lightning Network explorer
 • Clark Moody Bitcoin: Cung cấp dữ liệu về tỷ giá tăng của Bitcoin dựa trên hoạt động giao dịch P2P và giá bitcoin từ các nền tảng giao dịch futures lớn
 • Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index: Cung cấp ước tính thời gian thực về tổng lượng điện tiêu thụ của mạng Bitcoin
 • Chainalysis Market Intel: cung cấp dữ liệu Bitcoin bao gồm dòng tiền giao dịch, số dư, cường độ giao dịch và hoạt động quỹ bất hợp pháp
 • Coin Dance: Cung cấp dữ liệu về khối lượng Bitcoin và Bitcoin Cash, nhân khẩu học (được cung cấp bởi Google Analytics) và sự tiếp nhận
 • Corn.lol: Cung cấp lệnh thị trường và dữ liệu thanh khoản của Bitcoin
 • Coinoptionstrack: Cung cấp dữ liệu tùy chọn (options) Bitcoin; bao gồm sở thích option, khối lượng và các option có sẵn
 • Datamish: Thu thập dữ liệu thị trường Bitcoin (thanh lý, bán khống, mua bán, giá) từ Bitfinex
 • Digitalik: Cung cấp biểu đồ trực tiếp về các phân tích on-chain phổ biến cho Bitcoin và Litecoin; bao gồm mô hình lưu lượng chứng khoán (stock-to-flow model), outputs chưa sử dụng, coins không hoạt động và power law oscillator
 • Fork.lol: Cung cấp dữ liệu so sánh phần thưởng của thợ đào, khối được tìm thấy, giao dịch, hashrate và bảo mật cho blockchain Bitcoin & Bitcoin Cash
 • Hashrate Index: Cho phép thợ đào tính toán doanh thu khai thác của họ trên mỗi TH và lợi nhuận
 • How Many Confs: So sánh độ bảo mật của các blockchain PoW khác nhau với Bitcoin, đo lường mức độ bảo mật tương đương với xác nhận 6 Bitcoin
 • Johoe’s Bitcoin Mempool Statistics: Cung cấp dữ liệu cho các mempools Bitcoin, Bitcoin Cash và Litecoin (Giao dịch chưa được xác nhận, phí giao dịch, kích thước mempool)
 • KYCP: Một explorer quyền riêng tư của Bitcoin, giúp người dùng đo lường mức độ riêng tư của các giao dịch của họ
 • Liquid Assets: Cung cấp dữ liệu phát hành mới trên sidechain Bitcoin Liquid
 • Ln.bigsun.xyz: Cung cấp dữ liệu và biểu đồ Lightning Network
 • Look Into Bitcoin: Cung cấp các biểu đồ và thông tin trực tiếp bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và on-chain
 • Luke Jr’s Bitcoin Node Script: Cung cấp hình ảnh trực quan về tất cả các nút đầy đủ trên mạng Bitcoin
 • Mayer Multiple: Bội số của giá Bitcoin hiện tại so với đường MA 200 ngày
 • Mempool Observer: Một công cụ trực quan hóa mempool Bitcoin theo thời gian thực
 • Mempool.Space: Trang web thống kê và hiển thị blockchain Bitcoin theo thời gian thực
 • OP_RETURN: Cung cấp dữ liệu về outputs giao dịch và số lượng OP_RETURN cho Bitcoin
 • outputs.today: Theo dõi outputs Bitcoin trung bình hàng ngày
 • OXT: Một explorer blockchain Bitcoin, cung cấp các thống kê về Bitcoin (khối lượng, UTXO, áp dụng Segwit,…) và các công cụ tạo biểu đồ
 • Rekto: Trình giám sát thanh khoản BitMEX
 • Quandl (Bchain): Cung cấp dữ liệu lịch sử và số liệu thống kê từ blockchain Bitcoin; bao gồm số lượng ví, khối lượng giao dịch và tài khoản giao dịch
 • SatoshiBlocks: Cung cấp dữ liệu dấu thời gian (timestamp) về các khối Bitcoin có thể được khai thác bởi Satoshi Nakamoto
 • Statoshi.info: Cung cấp số liệu thống kê về nút Bitcoin theo thời gian thực (Sử dụng băng thông, khối, ước tính phí, mempool, khai thác)
 • The Bitcoin Price Map: cung cấp một cái nhìn về giá Bitcoin toàn cầu
 • The Bitcoin Volatility Index: Theo dõi sự biến động giá Bitcoin và Litecoin (tính theo USD) trong các khoảng thời gian khác nhau (30 ngày, 60 ngày, 120 ngày, 252 ngày)
 • Transactionfee.info: cung cấp dữ liệu về các giao dịch và thanh toán Bitcoin mỗi ngày
 • txstats: Cung cấp số liệu thống kê về các loại giao dịch Bitcoin; bao gồm Bech32, P2SH và OP_Return
 • UsefulTulips: Cung cấp các biểu đồ và dữ liệu trực tiếp về khối lượng giao dịch bằng USD trên LocalBitcoins và Paxful
 • Vol Monitor: Cung cấp biểu đồ và dữ liệu về sự biến động của Bitcoin bằng cách sử dụng các hợp đồng MOVE của FTX
 • WalletExplorer.com: Một explorer blockchain Bitcoin, cung cấp thông tin về các ví công khai thuộc sở hữu của các sàn giao dịch, nhóm và các dịch vụ Bitcoin khác
 • WHALEMAP: Cung cấp các biểu đồ liên quan đến Bitcoin; bao gồm Bitcoin chưa sử dụng, những thay đổi về số lượng hold và các giao dịch lớn
 • WooBull: Cung cấp các biểu đồ về tỷ lệ đầu tư Bitcoin, thuộc tính kinh tế và thuộc tính mạng

Ethereum

 • 0x Tracker: Cung cấp dữ liệu trên 0x Relayers
 • Aave-WATCH: Cung cấp dữ liệu cho giao thức Aave bao gồm các khoản vay nhanh (flash loans)
 • ABITopic: cung cấp các Ethereum events topic0, bộ chọn chức năng và tương tác với các hợp đồng theo địa chỉ hoặc ABI
 • Alethio: Cung cấp dữ liệu trên blockchain Ethereum; bao gồm DeFi (MakerDao, Uniswap, Augur, Compound), khối lượng DEX, khoản thanh toán của thợ đào và thông báo về hợp đồng Ethereum
 • APY.vision: Giúp theo dõi vị thế các pool thanh khoản
 • Bloxy: Cung cấp dữ liệu và các công cụ phân tích trên nhiều loại token ERC (ERC-20, ERC721, ERC-223, ERC-827, nonfungibles, sàn giao dịch phi tập trung,…)
 • BTC on Ethereum: Tổng hợp thông tin về các nguồn BTC quan trọng đã được mã hóa trên chuỗi khối Ethereum
 • Compound Lending Rates: Cung cấp lịch sử lãi suất cho vay của Compound Protocol
 • Curious Girae: Cung cấp phân tích các dự án Ethereum
 • dai.stablecoin.science: Hiển thị lịch sử giá DAI
 • Dai Stats: Cung cấp dữ liệu về MKR và DAI
 • DAO Metrics: Theo dõi và xếp hạng các dự án Tổ chức Tự trị Phi tập trung dựa trên giá trị bị khóa
 • DappRadar: Cung cấp dữ liệu (khối lượng, DAU,…) trên các ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên Ethereum
 • Debank: Cung cấp dữ liệu về lãi suất DeFi và tổng giá trị bị khóa
 • Deep DAO: Cung cấp số liệu thống kê của DAO
 • DeFi Explore: Cung cấp thông tin về vault trên MakerDAO
 • DeFi Score: Dashboard Ethereum, theo dõi lãi suất cho vay DeFi
 • DeFi.ai: Công cụ phân tích dữ liệu các dự án DeFi; bao gồm stablecoin và staking
 • DEX Tools: Một công cụ biểu đồ chuyên dụng cho sàn giao dịch phi tập trung
 • Defi Llama: Thống kê tổng giá trị bị khóa của các dự án DeFi
 • DeFi Market Cap: Cung cấp vốn hóa thị trường 100 token DeFi hàng đầu
 • Defiscan: Cung cấp hồ sơ ảnh chụp nhanh về các khoản nắm giữ của địa chỉ Compound Finance, Uniswap và Spankchain
 • Dune Analytics: Cung cấp dữ liệu smart contract Ethereum
 • ETH Balance Graph: Biểu đồ thể hiện lịch sử số dư ETH của một địa chỉ Ethereum
 • ETH Dashboard: Một dashboard thể hiện các thống kê và biểu đồ hữu ích; bao gồm MakerDAO, giá Gas và Compound
 • ETHDecoder: Giải mã các giao dịch Ethereum
 • EthHub: Trung tâm nghiên cứu và tài nguyên Ethereum
 • Etherscan: Một explorer blockchain Ethereum; cung cấp sô liệu thống kê Ethereum, biểu đồ, download dữ liệu và API
 • Ethernodes.org: Một explorer blockchain Ethereum
 • Etherchain: Một explorer blockchain Ethereum và là nhà cung cấp dữ liệu blockchain
 • EthStats.net: Cung cấp dữ liệu (block time, độ khó, sự lan truyền khối,…) trên blockchain Ethereum
 • EthStats.io: Nền tảng phân tích và khám phá blockchain Ethereum
 • ETHTECTIVE: Một explorer giao dịch và blockchain Ethereum
 • EthView: cung cấp dữ liệu về số dư ETH, số dư ERC20, thông tin MakerDao CDP, sự đóng góp của các pool thanh khoản Uniswap, vay & cho vay Compound Finance cho từng địa chỉ cụ thể
 • GAS NOW: Công cụ dự báo giá Gas dựa trên mempool giao dịch đang chờ xử lý của SparkPool
 • Loanscan: Một explorer khoản vay Ethereum, theo dõi các khoản vay DeFi
 • Maker Governance Dashboard: Cung cấp dữ liệu về quản trị MakerDAO
 • Makerburn: Cung cấp dữ liệu thời gian thực về đốt MKR, bổ sung vào dữ liệu MakerDAO
 • NonFungible: Công cụ dữ liệu và khám phá thị trường của các token non-fungible (CryptoKitties, Decentraland,…)
 • Oracles.club: Cung cấp dữ liệu về oracles on-chain
 • Pools: Một ứng dụng của bên thứ ba để tương tác với các pool thanh khoản Uniswap
 • Pools.Vision: Cung cấp tổng quan thống kê về các pool Balancer khác nhau
 • Predictions.Global: Cung cấp thông tin về thị trường Augur
 • SANbase: Cung cấp dữ liệu về số dư kho bạc ETH và xu hướng tình cảm người dùng trên mạng xã hội
 • Spells.fyi: Cho phép người dùng xem xét các thay đổi sắp tới đối với nền tảng Ethereum; bao gồm MakerDAO, dYdX và Compound
 • State of the dApps: Theo dõi các ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên Ethereum và thống kê dApp
 • TokenData: Cung cấp hiệu suất và doanh số bán token của ICO
 • TokenSets Visualization: Cung cấp biểu đồ đốt cháy của các token
 • Unistats: Cung cấp lịch sử các khoản phí của các giao dịch trên Uniswap do các nhà cung cấp thanh khoản tích lũy
 • Uniswap ROI: Giúp người dùng phân tích các khoản đầu tư của họ vào Uniswap và tìm các pool thanh khoản
 • Uniswap.info: Cung cấp dữ liệu trên Uniswap
 • Uniswap Vision: Cung cấp biểu đồ định giá của các tài sản Uniswap
 • ZenGo Ethereum TxPool: Cung cấp hình ảnh của giao dịch pool Ethereum
 • ZumZoom: Cung cấp dữ liệu về các pool thanh khoản Bancor và Uniswap

Khác

 • Blockchair: Cung cấp công cụ tìm kiếm chuyên tập trung vào tiền điện tử, công cụ phân tích và hình ảnh hóa
 • Bitcoinflow: Trình hiển thị luồng đơn đặt hàng cho Deribit Bitcoin và tùy chọn Ethereum. Với công cụ này, bạn có thể thấy cách các thực thể tự định vị cho hành động giá hiện tại hoặc tương lai theo thời gian thực; bao gồm biểu đồ giá của hợp đồng quyền chọn (option contract), orderbook trực tiếp, giao dịch cuối cùng và số liệu thống kê
 • BitInfoCharts: Cung cấp giá, phần thưởng, độ khó, hashrate, vốn hóa thị trường, blocktime, số khối của Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Dogecoin, Peercoin, Ethereum
 • Bybt: Một nền tảng thông tin & giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Nơi bạn có thể tìm thấy dữ liệu thanh khoản Bitcoin và tỷ lệ Long-Short Bitcoin
 • ByteTree: Cung cấp dữ liệu mạng theo thời gian thực cho các chuỗi Proof-of-Work lớn như Bitcoin, Bitcoin Cash và Litecoin
 • Coin ATM Radar: Cung cấp dữ liệu về các máy ATM tiền điện tử
 • Coinalyze: Cung cấp biểu đồ giá theo thời gian thực trên tiền điện tử và nền tảng tương lai; bao gồm lãi suất mở, thanh khoản và tỷ lệ cấp vốn
 • Coinfarm: Cung cấp dữ liệu giao dịch cho các sàn giao dịch; bao gồm BitMEX, Binance và Bitfinex
 • Coin Metrics: Cung cấp các công cụ download dữ liệu và lập biểu đồ cho nhiều loại tiền điện tử
 • Coinpaprika: Cung cấp dữ liệu về tiền điện tử và sàn giao dịch. Nền tảng này cho phép người dùng phân tích các nhóm nhà phát triển – những người chịu trách nhiệm về một đồng tiền nhất định, lịch sử giá, biểu đồ, cũng như tiến trình GitHub
 • Coin360: Cung cấp hình ảnh trực quan về vốn hóa thị trường và sự biến động giá cho các loại tiền điện tử
 • CoinGecko: Cung cấp bảng xếp hạng tiền điện tử và dữ liệu sàn giao dịch
 • Coinlib: Cung cấp bảng xếp hạng tiền điện tử và thống kê sàn giao dịch
 • CoinMarketCap: Cung cấp bảng xếp hạng tiền điện tử và API
 • Crypto Fear & Greed Index: Phân tích cảm xúc và tình cảm từ các nguồn khác nhau để tạo chỉ số “Fear & Greed” cho Bitcoin và các loại tiền điện tử lớn khác
 • Crypto Fees: Uớc tính phí giao dịch được tạo ra từ các dự án tiền điện tử khác nhau
 • Crypto51: Theo dõi và tính toán chi phí của các cuộc tấn công 51% cho các blockchain Proof-of-Work
 • CryptoCompare: Cung cấp dữ liệu về lợi nhuận khai thác, phân phối tài sản, độ khó khai thác, hashrate và giá trị giao dịch ngoài API
 • CryptoMiso: Cung cấp các thống kê GitHub (người theo dõi, cập nhật gần đây, v.v.) về các dự án tiền điện tử
 • CryptoPanic: Trang tổng hợp tin tức về tiền điện tử
 • Cryptowatch: Cung cấp dữ liệu giao dịch tiền điện tử theo thời gian thực
 • DeFi Pulse: Theo dõi các giao thức và dự án tài chính phi tập trung chính, dựa trên số lượng giá trị bị khóa
 • Deribit Options Scanner: Dashboard các option trên Deribit

Chia sẻ

Bài viết liên quan

Renitano là gì ? Có lừa đảo không ?

Renitano là gì ? Có lừa đảo không ?

Remitano cung cấp thị trường P2P Bitcoin ký quỹ nơi mọi người mua và bán Bitcoin dễ dàng và an toàn với giao diện người dùng đơn giản

3 Năm trước

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Thiết kế thi công bảng hiệu chuỗi cửa hàng giao hàng tiết kiệm | Bảng hiệu mkt247.net | Bảng hiệu giá rẻ

1 Năm trước

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SIBA FOOD

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SIBA FOOD

Thiết kế thi công bảng hiệu chuỗi cửa hàng THỰC PHẨM SIBA | Bảng hiệu mkt247.net | Bảng hiệu giá rẻ

1 Năm trước

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO CHUỖI HỆ THỐNG F88

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO CHUỖI HỆ THỐNG F88

Thi công bảng hiệu quảng cáo chuỗi hệ thống F88 | Mkt247.net | Bảng hiệu quảng cáo

1 Năm trước

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO CHUỖI HỆ THỐNG WINMART

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO CHUỖI HỆ THỐNG WINMART

Làm bảng hiệu quảng cáo chuỗi hệ thống Winmart | Winmart sài gòn | mkt247.net | bảng hiệu quảng cáo

1 Năm trước

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO MẮT KÍNH NGỌC TOÀN

BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO MẮT KÍNH NGỌC TOÀN

Thiết kế thi công bảng hiệu quảng cáo mắt kính sài gòn, bảng hiệu quảng cáo mkt247.net

1 Năm trước